Vertrouwelijkheid van de therapie

 • De therapeut is gehouden aan de VBAG beroepscode.
 • De therapeut stelt de belangen van de cliënt centraal in de therapie.
 • Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt alleen naar buiten gebracht als cliënt daarvoor toestemming heeft gegeven.

Afspraken behandelingen

 •  Vooraf dient de cliënt geïnformeerd te zijn over de kosten van de behandeling.
 •  Er wordt steeds in overleg besloten of de behandeling een vervolg zal krijgen.
 •  Bij verhindering zal de cliënt minimaal 24 uur van te voren afzeggen, anders wordt er een volledige behandeling in rekening gebracht.
 • De therapeut dient als zij genoodzaakt is een afspraak te annuleren de cliënt tijdig te informeren, en er wordt in overleg een nieuwe afspraak gemaakt.

Betaling en kosten

 • De kosten van de behandeling staan vermeld op de website van de praktijk.
 • De kosten van de behandeling dienen na ontvangst van de factuur binnen 14 dagen te zijn overgemaakt. Contante betaling kan ook.
 • Bij het niet nakomen van deze afspraak kan de therapeut de wettelijke rente in rekening brengen. De therapeut is tevens bevoegd incassomaatregelen te nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn komen voor rekening van de cliënt.

Vergoeding van de therapie

 • Bij een aanvullende zorgverzekering kunnen de behandelingen (gedeeltelijk) worden vergoed, dat is per zorgverzekeraar verschillend.
 • De factuur wordt per mail verstuurd, een uitgeprint exemplaar is mogelijk. De factuur zelf naar de zorgverzekeraar sturen.

Dit zal sluiten in 0 seconden