Aansprakelijkheid en Klachten

Heel Natuurlijk heeft een Collectieve Beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Bij geschillen met de therapeut (indien cliënt en therapeut niet tot een oplossing komen) kan de cliënt een klacht indienen bij de klachtencommissie van de VBAG. Deze commissie zal bemiddelen tussen therapeut en cliënt. Mocht de bemiddeling van de VBAG klachtencommissie niet tot een oplossing leiden kan de cliënt zich wenden tot de RBCZ/TCZ, welke onafhankelijk tuchtrecht uitspreekt. Voor de Klachtenfunctionaris ben ik aan gesloten bij Quasir, voor de Geschillencommissie bij Zorggeschil.

Heel Natuurlijk is aangesloten bij:
» Stichting Tucht Complementaire zorg (TCZ)
» Vereniging ter bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG)
» Register Beroepsbeoefenaren Complementaire zorg (RBCZ)
» Nederlandse vereniging voor Voetreflextherapeuten (NVVT)

vbaclogo

Dit zal sluiten in 0 seconden